تایپ

تایپ فارسی
تایپ انگلیسی

خدمات ما

( تعرفه های خدمات در لینک هر خدمت درج شده است و به صورت توافقی قابل تغییر هستند )

( در حال حاضر سفارش تایپ پایان نامه پذیرفته نمی شود )

399 تومان

روند انجام و دریافت سفارشات

مرحله اولمرحله دوممرحله سوممرحله چهارممرحله پنجممرحله ششم
دریافت سفارشبررسی زمان مورد نیاز و برآورد مبلغ کل سفارساعلام زمان تحویل به مشتری و مبلغ کل سفارشدریافت پیش پرداخت و انجام سفارشپایان سفارش، اعلام به مشتری و دریافت مابقی مبلغ کل سفارشتحویل فایل نهایی سفارش به مشتری

سفارش

تلگرام

0913-252-4730 – zeroandone@

ایمیل

www.izao.ir (at) gmail.com

نظرات برخی از مشتریان

خیلی کارتون عالی بود ! ممنون از اینکه به موقع و زود تحویل میدین کاراتونو و بسیار قابل اعتماد و مطمئن… من دوتا از کارامو باکیفیت خوب تحویل گرفتم و خیلی راضی بودم هم از کار و هم از قیمت… سپاس

زمانی

خانم زمانی

هم از سرعت و هم دقت و صد البته انصاف و صبوری شما خیلی ممنونم.مطمئنا دوباره هم تایپ یا اینجور کارا داشته باشم مزاحم شما میشم.

ارادتمند ابوالفضل آستی

آقای ابوالفضل آستی