خدمات طراحی وب سایت

طراحی انواع وب سایت های شرکتی، خبری و … به روش ارائه چند قالب به مشتری و انتخاب یک قالب توسط مشتری و انجام طراحی بر روی قالب انتخاب شده

تعرفه پایه طراحی وب سایت

(در مجموع تعرفه های طراحی برای انواع وب سایت به صورت توافقی قابل تغییر است)
600 هزار تومان
  • دارای پشتیبانی
تعرفه مناسب